Význam, účinky a vlastnosti

Na psychické úrovni čistí emocionální a mentální nepořádek. Zesiluje dobrý pocit ze života a podporuje správné fungování imunitního systému. Mění stres ve využitelnou energii.

Nejčastější aplikací je šungitová voda, ale využití má daleko širší: poblíž postele, nošením, přikládáním, jako amulet – všude, kde potřebujete očistit, probudit k životu.

Jedná se o uhlíkovou horninu s příměsí snad všech prvků periodické tabulky. Na první pohled se podobá aktivnímu uhlí a také byl tak tradičně využíván k čištění vody na vodu pitnou. Jenže bohatost dalších příměsí z něj dělá mnohem zajímavější kámen. Dokáže stínit emise elektromagnetického záření. Odstraňuje škodlivé mikroorganismy a znečišťující látky, ale nejen to, vodu mění v biologicky aktivní.

 

Historie & Legendy

Jediné známé naleziště šungitu na světě je v ruské Karélii v okolí Oněžského jezera. Už v 18. století zde fungovaly lázně, ale teprve v poslední době se o šungitu dozvídáme více. Název získal podle vesnice Šuňga, kde byl poprvé objeven. Odhadované stáří této na různé minerální látky bohaté horniny se odhaduje na 2 miliardy let, takže se kryje se vznikem samotného života na Zemi. Jedná z teorií říká, že na Zemi dopadl obří meteorit, jehož pozůstatkem je dnešní Oněžské jezero a šungit je tak vlastně vesmírného původu.

Zajímavosti

Petr Veliký, který na březích Oněžského jezera založil šungitové lázně také nařídil, aby ruští vojáci při sobě nosili kus šungitu, kterým mohli snadno dezinfikovat vodu. Vědecky se jím průběžně zabývají už od 19. století, v 60. letech 20. století popsali zvláštní strukturu uhlíku v šungitu - tzv. fullereny, které jsou odlišné od dosud známých uhlíkových struktur: diamantu, grafitu a karbidu.
Stáří šungitu se odhaduje na dvě miliardy let, takže patří k nejstarším horninám na planetě a spadá do období vzniku života samého. O jeho původu se vedou vzrušené debaty.

Vzhled

Černý kámen podobný grafitu, může být i kovově lesklý.

Očista a nabíjení

Čistíme proudem vlažné vody aspoň dvakrát do měsíce. Nabíjíme na denním světle.

Prozkoumejte další kameny