Význam, účinky a vlastnosti

Jak název napovídá, tento kámen má co do činění s anděly. Naladí na vyšší rovinu, a zároveň pomáhá zůstat ve spojení s vlastní božskou jiskrou. V meditaci vede až k momentům osvícení. Do jeho tmavě zelené barvy se zvláštním rýhováním, které připomíná černá křídla, se můžete velmi snadno ponořit a nechat se přenést do jiných sfér. Kámen vybízí k cestám do duchovních sfér a spojuje s prostorem srdce.

S jeho pomocí můžete zlomit dávná rodová prokletí v podobě stále se opakujících nemocí či neduhů. Přináší jasný pohled na zdroje emocionální rovnováhy, takže se snadněji zbavíte pocitů duševní rozkolísanosti.

Na tělesné úrovni podněcuje k činnosti míchu, dotýká se prastarých a hlubokých částí těla. Uvolňuje svalové napětí v celém těle.

Historie & Legendy

Serafinit patřící do skupiny chloritů se vyskytuje pouze v jedné oblasti Sibiře poblíž Irkutsku. Název odkazuje k řádů nebeských bytostí známých ze Starého zákona.

Očista a nabíjení

Serafinit čistíme pod proudem vlažné vody. Nabíjíme v noci, měsíčním svitem ideálně při úplňku.

Prozkoumejte další kameny