Minerály vhodné pro Kozorohy

Kozoroh má rád své ověřené postupy, minerální kameny mu pomáhají rozvíjet kreativitu, spontánnost, odbourávají strach z nového a nepoznaného. Pomáhají mu být výborným tahounem ve vedoucím postavení. Díky minerálům je Kozoroh optimističtější a má větší chuť do osobního rozvoje.

Kozorozi si jdou tvrdě za svými cíli, ale i přesto jsou velice ohleduplní, tolerantní, trpělivý a praktičtí. Každý svůj krok si důkladně promýšlejí.

Křišťál

Křišťál dodává Kozorohům životní rovnováhu, posiluje jejich energii nabíjí je životodárnou energií a je vhodný pro meditaci. Povzbuzuje inspiraci, intuici a jasnozřivost. Pro Kozorohy je vhodný, jako prevence onemocnění, pokud ale i přesto onemocní, křišťál posiluje postižená místa a uvádí je do souladu s celým organismem a všemi energetickými centry.

Křišťál čistí auru, odstraňuje blokády a nesoulady duše. V magické rovině odporuje všem protikladům – zlu, negativní energii, černé magii a věčné tmě. Ve formě kyvadla pomáhá určit klady a zápory, ve formě koule podporuje jasnozřivost.

Mezilidské vztahy Aura Léčivá síla Očistná energie Rovnováha

Hematit (krevel)

Hematit dodává Kozorohům sílu a vitalitu, a to i v krizových chvílích, při vyčerpání či v nemoci. Aktivuje v nich skryté rezervy a dodává jim životodárnou energii. Hematit je Kozorohům oporou ve chvílích duševního vyčerpání a velkého stresu, pomáhá jim překonávat pocity nejistotu a beznaděj.

Nadhled Odvaha Stres Vnitřní klid Životodárná energie

Olivín

Olivín dodává Kozorohům svěží energii, vitalitu, optimismus. Také harmonizuje, uklidňuje a očišťuje jejich organismus. Ochraňuje Kozorohy před životem beze smyslu, pocity marnosti a zbytečnosti. Propojuje jejich život s přírodou. Olivín podporuje u Kozorohů kreativitu, iniciativu a činorodost.

Citlivost Iniciativa Kreativita Harmonie Očistná energie Vitální energie

Ametrín

Ametrín je pro Kozorohy vhodný k hluboké meditaci, nese v sobě duchovní čistotu a vnitřní klid. Zmírňuje u Kozorohů psychosomatické obtíže, především ty, jež vznikají z přemíry stresu. Ametrín má silnou energii, která sjednocuje protiklady, hlavně mužský a ženský element.

Duševní nerovnováha Nervozita Stres Duchovní očista Meditace

Granát

Granát dodává kozorohům životodárnou energie, fantazii, sexuální touhu a touhu poznávat nepoznané. Probouzí v kozorozích odvahu vydávat se na dosud neobjevené cesty. Granát je Kozorohům oporou v těžkých časech, krizových situacích a probouzí v nich neuhasínající naději.

Energie Kreativita Sexualita Stabilita Životodárná energie

Avanturín

Avanturín Kozorohům zklidňuje emoce a rozčílení. Navozuje u nich klid, radost a rovnováhu. Podporuje duševní zdraví, sebehodnocení a rozkládá nezdravé myšlenky a s nimi negativní emoce.

Citlivost Duševní rovnováha Optimismus Stres Sounáležitost s přírodou

Ametyst

Ametyst Kozorohům čistí auru od negativní energie a vytváří ochranný štít světla kolem těla.

Kreativita Aura

Diopsid

Diopsid pomáhá Kozorohům harmonizovat tělo a duši, a tím jim dopomáhá k celkovému zdraví. Zelený diopsid u Kozorohů podporuje toleranci vůči ostatním, soucit s trpícími a rozdávat radost všem okolo nich.

Soucit Tolerance Citové blokády Harmonie Očista

Ryolit

Ryolit harmonizuje Kozorohům jejich rodinný život a obnovuje narušené mezilidské vztahy. Podporuje jejich soucit a pozornost k lidem v jejich okolí.

Mezilidské vztahy Rodinné problémy Soucit Harmonie Jasné vědomí

Kozorohům se také může hodit

Nejen kameny živ je člověk! Vyzkoušejte další produkty navržené a vytvořené speciálně pro Kozorohy.