Význam, účinky a vlastnosti

Angelit je kámen míru a bratrství, mírní duševní bolest a čelí krutosti. Zvyšuje vědomí k vyššímu uvědomění. Podporuje soucit a podporuje odpuštění. Rozptyluje strach, hněv a úzkost, přeměňuje tyto negativní emoce do víry, klidu a spokojenosti. Angelit uklidňuje a přináší vnitřní mír.

Angelit je komunikační kámen, povzbuzující, abyste se nebáli mluvili svou vlastní pravdu. Což může pomáhat uzdravovat vztahy, a to nejen s ostatními, ale také sama se sebou. Jeho energie pomáhá uklidnit hněv a vytváří prostor pro usmíření a spojení. Pomáhá propojit se s anděly nebo duchovními průvodci, zlepšuje telepatickou komunikaci a usnadňuje duchovní cesty.

Angelit odblokovává meridiány a energetické dráhy. Podporuje proces znovuzrození a léčby na všech úrovních.

Historie & Legendy

Angelit byl objeven v roce 1794, a pojemnován A. G. Wernerem v roce 1804 kvůli nízké krystalizaci vody.

Rozmanitost angelitu byla ojevena v Peru v roce 1987, stala se oblíbeným kamenem nového věku.

Zajímavosti

Název anhydrit, též angelit, pochází z řeckého anhydros – bezvodý, neboť na rozdíl od sádrovce neobsahuje vodu.

Vzhled

Tvoří krystaly, vláknité, kuličkovité, jemně zrnité až celistvé agregáty, pseudomorfózy. Krystaly mají tvar prizmatických tabulek (plochy jsou rýhované), dvojčatí.

Očista a nabíjení

Angelit čistíme kouřem nebo myšlenkou. Nabíjíme na horském křišťálu.

Prozkoumejte další kameny