Význam, účinky a vlastnosti

Chryzopras je minerálem zklidnění a duševní rovnováhy. Pomáhá nám odpouštět, učí empatii a soucitu s ostatními lidmi. Ukazuje život bez předsudků a přijímat sám sebe, takového jaký jsem. Dodává sílu rozpoznat naše egoistické chování v minulosti a odhalovat jejich důsledky pro osobní vývoj. Přináší rovnováhu mezi ideály a naším skutečným chováním. Pomáhá předcházet impulzivním a prchlivým myšlenkám a činům. Zahání úzkostné představy a předchází nočním můrám.

Dodává pocit bezpečí, důvěry a jistoty. Rozvíjí schopnost plynule hovořit a bystře uvažovat.

Chryzopras pomáhá proniknout do stavu hluboké meditace. Dodává pocit, že jsme součástí vyššího božského celku.

Ve fyzické rovině má chryzopras silné detoxikační účinky, odplavuje jedy a nečistoty z těla, podporuje funkci ledvin.

Historie & Legendy

Již v antické době chryzopras symbolizoval nadsmyslovou a nadpozemskou lásku. Byl ctěn jako Venušin kámen.

Zajímavosti

Vyskytuje se poměrně vzácně, tak se stal nejcennějším chalcedonovým druhem.

Očista a nabíjení

Očistu provádíme pod proudem vlažné vody. Nabíjíme na nepřímém slunci.

 

Prozkoumejte další kameny