Minerály vhodné pro Váhy

Kameny podporují ve Váhách vyrovnanost, učí je taktu, který jim v určitých situacích chybí. Pomáhají jim srovnat si myšlenky a vyrovnat se s životními neúspěchy, na což Váhy potřebují delší čas.

Růženín

Růženín učí Váhy větší trpělivosti při komunikaci s lidmi a při řešení problémů, díky tomu dochází k cíli nejbezpečnější cestou. Dodává jim trpělivost věnovat pozornost odlišným názorům k rozšíření jejich obzorů.

Citlivost Empatie Kreativita Trpělivost Nesobecká láska Vnímavost

Bronzit

Bronzit ve Váhách probouzí laskavost, sebepřijetí, odvahu přizpůsobit se situacím, které tvrdohlavě odmítají přijmout a vyřešit, přináší jistotu a chrání před stresem. Dodává Váhám jistotu a stabilitu.

Flexibilita Sebedůvěra Stres Bezpečí Ochrana Seberealizace Soucit

Chryzokol

Chryzokol podporuje Váhy v touze po harmonickém životě v lásce a ve spojení s přírodou. Pomáhá jim k lepší komunikaci s ostatními a lépe pochopit sebe a druhé. V krizových situacích Váhám dodává trpělivost, nadhled a toleranci. Podporuje v nich obdiv k zázrakům přírody.

Soustředění Tolerance Trpělivost Láska Meditace Sounáležitost s přírodou

Lávový kámen

Lávový kámen dodává Váhám radost a důvěru v život. Aktivuje jejich vitalitu, dodává jim sílu, pocit bezpečí a důvěry. Lávový kámen ve Váhách probouzí skrytou energii.

Důvěra Energie Lhostejnost Ochrana Vitální energie

Safír

Safír dodává mysli Vah klid. Je pro ně kamenem koncentrace, vede je cestou zdravého rozumu a zdrženlivosti. Když Váhy ztrácí hlavu a popadá je hněv, safír brzdí jejich ukvapené reakce.

Soustředění Stres Vznětlivost Harmonie Rovnováha Vnitřní klid

Jaspis

Jaspis dalmatin pomáhá Váhám harmonizovat mezilidské vztahy. Učí je věrnosti a bezpodmínečné lásce. Pomáhá Váhám ujasnit si názory. Jaspis dalmatin podporuje jejich zdraví a celkovou psychickou pohodu.

Duševní rovnováha Důvěra Mezilidské vztahy Rozhodování Nesobecká láska Vnitřní já

Váhám se také může hodit

Nejen kameny živ je člověk! Vyzkoušejte další produkty navržené a vytvořené speciálně pro Váhy.