Slon

V zóně rodiny by mají být vždy alespoň dva sloni, symbolizující rodinu (otec + matka + dítě + děti). "Čím více slonů, tím větší rodina"