Léčivé kameny v souladu s živlem vody

Voda vždy stéká dolů, překážky obeplouvá, dostává se pod povrch a nezná hranice. Právě schopnost sestoupit do hlubin, dostat se pod kůži, dělá vodního člověka vnímavým, plného fantazie, zdatným v naslouchání. Nasákne jako houba. Pokud nachází jistotu v podobě pevné hráze, usadí se. Ale v takové vodní nádrži hrozí nebezpečí zakalení a zahnívání, pokud si neosvojí samočištění.

Showing all 303 results